Rules and Regulations – Friendship Bridge Learning Center

Rules and Regulations – Friendship Bridge Learning Center

กฎและระเบียบการศูนย์สอนภาษาสะพานมิตรภาพ

1256/3 .สุขุมวิท 101/1 บางจาก พระโขนง กทม. 10260

โทร 091-745-1256 | 02-746-1502

ศูนย์สอนภาษาสะพานมิตรภาพมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมด้านภาษา และมีโอกาสได้ฟังข่าวประเสริฐ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะปฏิบัติตามกฎและระเบียบของทางศูนย์นักศึกษาอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 

 

กฎและระเบียบการ

  1. โปรดลงทะเบียนเรียนก่อนเรียนทุกครั้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ด้วยรูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. โปรดแต่งกายสุภาพทุกครั้งเมื่อเข้าในชั้นเรียน (ห้ามนุ่งกางเกงหรือกระโปรงสั้นเหนือหัวเข่าเข้าชั้นเรียน)
  3. ทุกครั้งหลังการเรียนภาษาอังกฤษ นักศึกษาต้องเข้าร่วมรายการตามที่ศูนย์นักศึกษาฯ ได้จัดไว้ประมาณ 30 นาที
  4. ห้ามสูบบุหรี่ หรือนำสิ่งเสพติดใด ๆ ทั้งสิ้นเข้ามาในศูนย์นักศึกษา
  5. โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดสถานที่แห่งนี้
  6. ถ้าหากท่านมีปัญหาหรือคำถามในด้านภาษาอังกฤษ ทางศูนย์นักศึกษาฯ มีความยินดีให้ความช่วยเหลือเต็มที่ แต่กรุณานัดกับทางอาจารย์ผู้สอนก่อน

 

ถ้าหากท่านใดต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมในด้าน พระคัมภีร์ อยากรู้คำตอบชีวิต หรือต้องการที่จะรับหนังสือเพิ่มเติม ทางศูนย์นักศึกษาฯ ยินดีที่จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น. ทางศูนย์นักศึกษาฯ มีการนมัสการพระเจ้า ทางศูนย์นักศึกษาขอเชิญนักศึกษาทุกท่านที่มีความประสงค์จะร่วมประชุมนมัสการมาร่วมกันที่คริสตจักร

มีสอนภาษาอังกฤษดังเวลาต่อไปนี้

 วันศุกร์ 18:00 – 19:30น.

วันเสาร์ 18:00 – 19:30น.

วันอาทิตย์ 9:45 – 11:00น.

สามารถติดต่อทางศูนย์ได้ผ่านทาง Facebook @thebridgebkk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish