Rules and Regulations

Home Rules and Regulations

กฎและระเบียบการศูนย์สอน

ภาษาสะพานมิตรภาพ

1256/3 .สุขุมวิท 101/1 บางจาก พระโขนง กทม. 10260

โทร 091-745-1256 | 02-746-1502

ศูนย์สอนภาษาสะพานมิตรภาพมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมด้านภาษา และมีโอกาสได้ฟังข่าวประเสริฐ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะปฏิบัติตามกฎและระเบียบของทางศูนย์นักศึกษาอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 

กฎและข้อบังคับ

1 โปรดลงทะเบียนเรียนก่อนเรียนทุกครั้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ด้วยรูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2 โปรดแต่งกายสุภาพทุกครั้งเมื่อเข้าในชั้นเรียน (ห้ามนุ่งกางเกงหรือกระโปรงสั้นเหนือหัวเข่าเข้าชั้นเรียน)

3 ทุกครั้งหลังการเรียนภาษาอังกฤษ นักศึกษาต้องเข้าร่วมรายการตามที่ศูนย์นักศึกษาฯ ได้จัดไว้ประมาณ 30 นาที

4 ห้ามสูบบุหรี่ หรือนำสิ่งเสพติดใด ๆ ทั้งสิ้นเข้ามาในศูนย์นักศึกษา

5 โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดสถานที่แห่งนี้

6 ถ้าหากท่านมีปัญหาหรือคำถามในด้านภาษาอังกฤษ ทางศูนย์นักศึกษาฯ มีความยินดีให้ความช่วยเหลือเต็มที่ แต่กรุณานัดกับทางอาจารย์ผู้สอนก่อน

 

ถ้าหากท่านใดต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมในด้าน พระคัมภีร์ อยากรู้คำตอบชีวิต หรือต้องการที่จะรับหนังสือเพิ่มเติม ทางศูนย์นักศึกษาฯ ยินดีที่จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น. ทางศูนย์นักศึกษาฯ มีการนมัสการพระเจ้า ทางศูนย์นักศึกษาขอเชิญนักศึกษาทุกท่านที่มีความประสงค์จะร่วมประชุมนมัสการมาร่วมกันที่คริสตจักร

มีสอนภาษาอังกฤษดังเวลาต่อไปนี้

วันเสาร์ 18:00 – 19:30น.

สามารถติดต่อทางศูนย์ได้ผ่านทาง Facebook @thebridgebkk

 

 

en_USEnglish