การยืนยันการลงทะเบียน

ศูนย์ภาษาสะพานมิตรภาพมีความยินดีที่จะรับใบสมัครเรียนภาษาอังกฤษของคุณ

การเรียนภาษาอังกฤษกับ The Bridge เริ่มต้นด้วยการประเมินระดับของนักเรียนทุกคน ระดับนี้จะช่วยให้ครูรู้ว่านักเรียนอยู่ในระดับใดและจะช่วยให้นักเรียนทราบความคืบหน้าหลังจากจบหลักสูตร.

หลังจากทำแบบทดสอบวัดระดับแล้ว ครูจะแจ้งผลการเรียนให้คุณทราบ และนักเรียนจะเริ่มเรียนได้ตั้งแภาษาอังกฤษสัปดาห์ละครั้งในวันเสาร์ 18.00-19.30 น. 30 นาทีสุดท้ายจะสอนเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน แต่ละห้องมีนักเรียนไม่เกิน 10 คน เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสฝึกพูดภาษาอังกฤษขณะเรียน

หากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ สามารถติดต่อได้ทาง FB @thebridgebkk หรือโทร 091-745-1256

เจอกันที่เดอะบริดจ์!

bangjakbc copy